Календар

Календар свят України. Граматика української мови

Опитування

Ваші бали за три ЗНО?

Останні новини:

RSS
 • Оціни:

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Документ

Переглядів: 80
 • Оціни:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2013  № 72/78Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2013 р.
за № 288/22820

Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», абзацу другого пункту 56 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Інструкцію про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, що додається.
 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Єресько О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
 3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним органам управління освітою та охороною здоров'я, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я забезпечити дотримання вимог цієї Інструкції.
 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 1996 року № 25/20«Про затвердження Інструкції про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 лютого 1996 року за № 98/1123.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Жебровського Б.М., заступника Міністра охорони здоров’я України Толстанова О.К.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України


Д.В. Табачник

Міністр охорони
здоров’я України


Р.В. Богатирьова


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України,
Міністерства охорони
здоров'я України
01.02.2013  № 72/78Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2013 р.
за № 288/22820

ІНСТРУКЦІЯ
про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я

 1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за № 151/14842 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2009 року № 1151), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за № 383/15074.
 2. Інструкція визначає підстави та порядок звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я згідно із Переліком захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я, зазначеним у додатку (далі - перелік захворювань).
 3. Від проходження державної підсумкової атестації звільняються:

3.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності захворювань, визначених переліком захворювань.

3.2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17-18-1 Закону України «Про відпустки».

 1. Учням (вихованцям), які за станом здоров'я можуть бути звільнені від проходження державної підсумкової атестації, необхідно подати за місцем навчання такі документи:

заяву батьків, одного із батьків або їх законних представників;

висновок лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини, засвідчений печаткою відповідного закладу охорони здоров'я.

4.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17-18-1 Закону України «Про відпустки», необхідно додатково подати за місцем навчання такі документи:

довідку (довільної форми), видану жіночою консультацією для жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

заяву учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття), які перебувають у відпустці для догляду за дитиною.

 1. Інформація про захворювання, яке дає можливість звільнення учнів (вихованців) від проходження державної підсумкової атестації, має бути зафіксована лікуючим лікарем в одній з форм первинної облікової документації:

№ 026/о «Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

№ 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

№ 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

№ 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

№ 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

 1. Підставою для звільнення від проходження державної підсумкової атестації є рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника цього навчального закладу.
 2. Учні (вихованці), які не мають можливості пройти державну підсумкову атестацію в установлений строк через хворобу, не включену до переліку захворювань, зобов'язані надати медичну довідку закладу охорони здоров’я, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу їм надається право пройти державну підсумкову атестацію, відповідно до пунктів 3.4, 3.9, 3.10 розділу ІІІ Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за № 383/15074.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО.В. Єресько

Директор департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ.К. Хобзей


 

Додаток
до Інструкції про звільнення
від проходження державної
підсумкової атестації учнів (вихованців)
загальноосвітніх навчальних закладів
за станом здоров’я

ПЕРЕЛІК
захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я

№ з/п

Назва захворювання

Допуск до проходження державної підсумкової атестації

1

Інфекційні та паразитарні хвороби

1.1

Гострі інфекційні хвороби (вірусні, бактеріальні та паразитарні)

Після одужання та закінчення строку ізоляції під контролем клініко-лабораторних обстежень

1.2

Активний туберкульоз органів дихання і позалегеневих локалізацій

Через рік після виліковування за рішенням ЛКК, за участю лікаря-дитячого фтизіатра

2

Злоякісні новоутворення всіх локалізацій

Через півроку після завершення лікування, у фазі ремісії, під контролем клініко-лабораторних обстежень. Для хворих дітей, які отримували лікування із трансплантацією стовбурових клітин, через рік після завершення лікування, у фазі ремісії, під контролем клініко-лабораторних обстежень

3

Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

3.1

Анемії (середньо тяжкі і тяжкі форми), пов’язані з харчуванням, гемолітичні анемії

Після закінчення лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.2

Апластичні анемії вроджені

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

3.3

Апластичні анемії набуті

Через рік після закінчення спеціального лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.4

Гемофілія (тяжкі форми)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

3.4.1

Гемофілія (легкі та середньотяжкі форми)

Після закінчення спеціального лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.5

Агранулоцитоз

Через 6 місяців з моменту ремісії

3.6

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)

Не менше ніж через один рік після нормалізації рівня тромбоцитів

3.7

Геморагічний васкуліт

Після закінчення лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.8

Стан після трансплантації кісткового мозку, печінки, нирок, інших органів

Через 5 років після закінчення імуносупресивної терапії в стадії клініко-лабораторної ремісії

3.9

Вроджені імунодефіцитні стани, що супроводжуються рецидивами інфекційних ускладнень, патологічними змінами кровотворної системи, інших органів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4

Хвороби ендокринної системи

4.1

Захворювання гіпофіза, щитоподібної залози, наднирників, паращитовидних залоз із значним або помірним порушенням функції в стані клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні медикаментозної терапії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4.2

Стан після медичних процедур на ендокринній залозі (оперативне видалення, в тому числі часткове, променева терапія тощо) в стані клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні замісної терапії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4.3

Цукровий діабет (стан клініко-метаболічної субкомпенсації або декомпенсації)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

5

Розлади психіки та поведінки

5.1

Шизофренія, інші психотичні розлади, що потребують стаціонарного лікування

Після закінчення стаціонарного лікування за висновком лікаря-дитячого психіатра

5.2

Невротичні, пов'язані зі стресом, соматоформні розлади, що потребують стаціонарного лікування

Після закінчення стаціонарного лікування за висновком лікаря-дитячого психіатра

5.3

Депресивні, маніакальні та асоційовані з ними поведінкові розлади, що потребують стаціонарного лікування

Індивідуально за висновком ЛКК з обов'язковою участю лікаря-дитячого психіатра

5.4

Комбіновані вокальні та моторні тики (синдром Туретта) у разі тяжких стійких проявів, що зумовлюють соціальну дезадаптацію

Після стабілізації клінічного стану за висновком лікаря-дитячого психіатра

5.5

Розлади зі спектру аутизму

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

6

Хвороби нервової системи

6.1

Хронічні не прогресуючі захворювання нервової системи в резидуальному періоді (дитячий

Через рік після початку захворювання, індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою

церебральний параліч, наслідки перенесених інфекційних захворювань нервової системи, травм тощо)

участю лікаря-дитячого невролога

6.2

Прогресуючі захворювання нервової системи (м’язова дистрофія, розсіяний склероз тощо)

Індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою участю лікаря-дитячого невролога

6.3

Захворювання нервової системи в гострому та відновному періодах (6-12 місяців з початку захворювання)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

6.4

Епілепсія та епілептичні синдроми із судомами два рази на місяць та частіше

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації. В інших випадках індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою участю лікаря-дитячого невролога

6.5

Spinabifida (неповне закриття хребетного каналу) з вираженими і різко вираженими руховими і тазовими порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

7

Хвороби ока та придаткового апарату

7.1

Запальні захворювання рогівки, склери, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва, які мають прогресуючий або рецидивуючий перебіг

У період ремісії

7.2

Одностороння та двостороння афакія або артіфакія

Через 3 місяці після хірургічного втручання, далі – індивідуально залежно від результату лікування

7.3

Глаукома з декомпенсацією внутрішньоочного тиску після хірургічного лікування на одному або на обох очах

Не менше ніж через 6 місяців після операції, далі – індивідуально залежно від результату лікування

7.4

Ускладнена дегенеративна міопія незалежно від ступеня (при хронічній периферичній дистрофії сітківки з наявністю передрозриву чи розриву)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

7.5

Стан після хірургічного втручання на рогівці, скловидному тілі, сітківці

Не менше ніж через 6 місяців після операції, далі - індивідуально залежно від результату

7.6

Проникаючі поранення і контузії органу зору середнього і важкого ступенів тяжкості

Не менше ніж через 6 місяців після травми, далі - індивідуально залежно від результату

8

Двостороння приглухуватість III, IV ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній та письмовій формах зі сприйняттям тексту на слух

9

Хвороби системи кровообігу

9.1

Гостра ревматична лихоманка

Через один рік після останньої атаки під контролем клініко-лабораторних обстежень

9.2

Хронічні ревматичні захворювання серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.3

Артеріальна гіпертензія II, III ступенів (діагноз повинен бути підтверджений медичним обстеженням у стаціонарних умовах)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.4

Неревматичні ураження клапанного апарату серця і м'яза (міокардити, ендокардити та перикардити) серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.5

Кардіоміопатії (дилатаційна, гіпертрофічна, рестриктивна)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.6

Вроджені аномалії системи кровообігу з явищами хронічної серцево-судинної недостатності ІІ, ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.7

Стани після хірургічних втручань на серці з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.8

Хронічна серцево-судинна недостатність IІ,ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.9

Порушення серцевого ритму та провідності (одержують протиаритмічні лікарські засоби; отримали лікування методом радіочастотної абляції та (або) з імплантованим кардіостимулятором)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10

Хвороби органів дихання

10.1

Хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, вроджені аномалії легені з частими загостреннями (3 рази на рік і більше), та (або) явищами дихальної недостатності ( II, III ступенів), та (або) легеневою гіпертензією

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.2

Хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, вроджені аномалії легені з рідкими загостреннями (до 2 разів на рік)

Після закінчення загострення

10.3

Бронхіальна астма (важкий перебіг) неконтрольована або частково контрольована

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.4

Муковісцидоз середнього і

Мають право на постійне звільнення

важкого ступенів тяжкості

від проходження державної підсумкової атестації

10.5

Операції з приводу вад розвитку легенів (кіст, лобарної емфіземи, гіпоплазії, секвестрації) і бронхоектатичної хвороби

Через 6 місяців після операції

10.6

Пневмонія, підтверджена рентгенологічним дослідженням

Після одужання

10.7

Саркоїдоз

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.8

Операції на органах межистіння (трахеї, стравоході, при доброякісних пухлинах і кістах)

Через 6 місяців після операції

10.9

Операції з приводу діафрагмальної грижі:

а) неускладнені

б) за наявності дихальної недостатностіЧерез 6 місяців після операції

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11

Хвороби органів травлення

11.1

Виразка шлунка та (або) дванадцятипалої кишки

Після закінчення загострення

11.2

Неспецифічний виразковий коліт

Після закінчення загострення

11.3

Хвороба Крона (середньо важка та важка форми)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.4

Синдром короткої кишки

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.5

Операції на товстій кишці і аноректальній ділянці, ускладнені нетриманням калу

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.6

Хронічний гепатит з високим або помірним ступенем активності та (або) фіброзом

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.7

Фіброз печінки та (або) цироз печінки

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.8

Печінкова недостатність

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.9

Хронічний панкреатит

Після закінчення загострення

12

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

12.1

Псоріаз, атопічний дерматит/екзема, токсична еритема у стадії загострення

Після закінчення загострення

12.1.1

Розповсюджені та часто рецидивуючі (2 рази на рік і більше) форми захворювань, зазначених у позиції 12.1

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

12.2

Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та хронічним перебігом (пемфігус, дерматит Дюрінга, бульозний епідермоліз - проста форма, псоріаз артропатичний, субкорнеальний пустульоз Снеддона-Вількінсона

У період ремісії захворювання

12.3

Бульозний епідермоліз - дистрофічна форма, склеродермія з проявами склеродактилії, спадковий кератоз долонно-підошовний, пігментна ксеродерма, псоріаз артропатичний зі стійкими руховими порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

13.1

Ревматоїдний артрит, юнацький (ювенільний) артрит та інші запальні артропатії з порушенням функції суглоба і частими загостреннями (2 рази на рік і більше)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13.2

Системні хвороби сполучної тканини

У період ремісії під контролем клініко-лабораторних обстежень

13.3

Деформації хребта та (або) грудної клітки III, IV ступенів із значними порушеннями функції органів грудної клітки (не оперовані)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13.3.1

Стан після операції щодо деформації хребта та (або) грудної клітки

Через 6 місяців після оперативного втручання

14

Хвороби сечостатевої системи

14.1

Гломерулярні хронічні захворювання нирок, швидко прогресуючий нефритичний синдром, хронічний нефротичний синдром, спадкова нефропатія

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.2

Хронічний тубулоінтерстіціальний нефрит у стадії зворотного розвитку

Через 3 місяці після останнього загострення

14.3

Хронічна та неуточнена ниркова недостатність зі стійким порушенням функції нирок

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.4

Гострий нефритичний синдром

14.4.1

При нормалізації ниркових функцій

Через 6 місяців після виписки зі стаціонару

14.4.2

За наявності синдрому артеріальної гіпертензії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.5

Гострий тубулоінтерстіціальний нефрит

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару, далі - індивідуально залежно від результату

14.6

Дизплазія нирок, що супроводжується

Мають право на постійне звільнення від проходження державної

артеріальною гіпертензією

підсумкової атестації

14.7

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

14.7.1

Гормонорезистентний варіант перебігу

Після закінчення проведення патогенетичної терапії

14.7.2

Гормонозалежний варіант перебігу

Через 2 роки після проведеної патогенетичної терапії у період стійкої ремісії

14.8

Гостра ниркова недостатність різного ґенезу

14.8.1

При зниженні клубочкової фільтрації

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.8.2

При відсутності порушення функції нирок

Через 2 роки після закінчення патогенетичної терапії

14.9

Спадковий нефрит (синдром Альпорта)

14.9.1

З порушенням функції нирок, за наявності нефротичного синдрому та/або артеріальної гіпертензії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.9.2

При відсутності порушення функції нирок

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару

14.10

Оперовані ускладнені вади розвитку нирок і сечовивідних шляхів

14.10.1

З порушенням уродинаміки та функції нирок

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.10.2

Без порушення уродинаміки та функції нирок

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару

14.11

Операція з приводу варикоцеле, крипторхізму

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

15

Вагітність

15.1

Патологічна вагітність

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

16

Операція з приводу апендициту

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

17

Операція з приводу пахвинної, пупкової грижі

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

18

Операція з приводу непрохідності кишечника

Через 1 місяць після виписки зі стаціонару

19

Переломи кісток верхніх кінцівок

Через 1 місяць з дня зняття іммобілізації при проходженні державної підсумкової атестації, яка проводяться в письмовій формі (при переломах кісток провідної руки)

20

Переломи кісток нижніх кінцівок

Через 8 тижнів з дня зняття іммобілізації

21

Переломи черепа, хребта

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару, далі - індивідуально залежно від результату

22

Черепно-мозкові травми, травматичні ушкодження спинного мозку

22.1

Без наслідків або з мінімальними неврологічними порушеннями

Через 2 місяці після отримання травми

22.2

Зі стійкими помірно вираженими і вираженими неврологічними порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

23

Наслідки травм, отруєнь та інших впливів зовнішніх причин з вираженими і різко вираженими порушеннями функцій органів і систем

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

24

Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору (трахеостома, гастростома, езофагостома, ілеостома, колостома, цістостома тощо)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

25

Важкі порушення мови (моторна і сенсорна алалія, афазія, виражена дизартрія)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній формі

26

Високий ступінь заїкання

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній формі

27

Захворювання, які не увійшли в цей перелік та призвели до помірних, виражених і різко виражених обмежень життєдіяльності (функціональні класи 2 - 4)

Індивідуально за висновком ЛКК

28

Захворювання, яке потребує лікування за кордоном

Після повернення з лікування за кордоном питання вирішується індивідуально відповідно до діагнозу та періоду перебігу захворювання

29

Захворювання, яке потребує реабілітації в умовах санаторно-курортного закладу

Після повернення з реабілітації питання вирішується індивідуально відповідно до діагнозу та періоду перебігу захворювання

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО.В. Єресько

 

Директор департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ.К. Хобзей

 

Переглядів: 84
 • Оціни:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2014  № 1547Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 157/26602

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки

 № 1369 від 07.12.2018}

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року № 94«Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за № 151/14842.
 3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.
 4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Квіт


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
30.12.2014  № 1547Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 157/26602

ПОЛОЖЕННЯ
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

 1. Загальні положення
 2. Цим Положенням визначається порядок проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що проводиться відповідно до статті 34Закону України «Про загальну середню освіту».
 3. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) (далі - атестація) - це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, державним вимогам.
 4. Атестація включається у структуру навчального року.
 5. Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення атестації навчальними закладами покладається на місцеві органи управління освітою.
 6. Проведення атестації
 7. Атестація проводиться з навчальних предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.

Обов’язковою є атестація з української мови.

Учні (вихованці) початкової (4 клас) та основної (9 клас) школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

 1. Атестація у навчальних закладах проводиться у письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України.
 2. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 3. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, наведених у додатках 1-12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 серпня 2011 року № 996.
 4. Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестаціїза формою, наведеною у додатку до цього Положення, та відповідної шкільної документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця), книги обліку і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти); виставляються: у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи); додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту(далі - додаток до свідоцтва); додаток до атестата про повну загальну середню освіту (далі - додаток до атестата), форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання».
 5. Результати атестації не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень (вихованець) проходить атестацію.
 6. Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів надається право пройти атестацію з усіх предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, за місцем навчання.

Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів за їх бажанням як атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання з тих предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 1. Учням (вихованцям) загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Міжнародна українська школа" надається право пройти атестацію на територіях країн їх перебування.
 2. Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, надають медичну довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти атестацію в інші строки.
 3. Учням (вихованцям), які не з’явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.
 4. Учням (вихованцям), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.
 5. У випадку проведення атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання учням (вихованцям), які не пройшли атестацію під час основної сесії згідно з пунктами 9, 10, 11 цього розділу, надається право пройти атестацію під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
 6. В окремих випадках (призов на військову службу, виїзд на постійне місце проживання за кордон) дозволяється проводити атестацію достроково.

Рішення про проведення і про строки дострокової атестації приймається педагогічною радою навчального закладу на підставі письмової заяви батьків (одного із батьків) або їх законних представників, учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття) та підтвердних документів і затверджується наказом керівника навчального закладу.

 1. Учні (вихованці), які проживають на тимчасово окупованій території України та на території проведення антитерористичної операції, проходять атестацію у загальноосвітньому навчальному закладі I-III ступенів "Міжнародна українська школа" або іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти України, що розташований на території, підконтрольній українській владі.

III. Державні атестаційні комісії

 1. Державні атестаційні комісії (далі - комісії) створюються в навчальних закладах за погодженням з місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації:

за освітній рівень початкової загальної середньої освіти - у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та вчитель, який викладає в цьому класі;

за освітній рівень базової, повної загальної середньої освіти - у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та члени комісії: учитель, який викладає предмет у цьому класі, та вчитель цього самого циклу предметів.

 1. Голови та члени комісій є відповідальними за дотримання порядку проведення атестації та об'єктивність її оцінювання.
 2. Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у певному класі предмет, з якого проводиться атестація.
 3. За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з одного предмета.
 4. Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в загальноосвітньому навчальному закладі три роки.
 5. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, та представники батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу. Для цього представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу необхідно звернутись з письмовою заявою до керівника навчального закладу не менше як за три дні до початку атестації, за розглядом якої видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

Під час проведення атестації в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути присутніми більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою, і більше двох представників батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу.

Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівника навчального закладу та відповідні органи управління освітою про випадки порушення порядку її проведення й у разі необхідності вносять свої зауваження та пропозиції до протоколу.

 1. Втручання у проведення атестації та у визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.
 2. Атестація екстернів
 3. Екстерни допускаються до атестації:

за курс початкової загальної освіти;

за курс базової загальної середньої освіти, якщо мають документ про відповідний рівень освіти;

за курс повної загальної середньої освіти, якщо мають свідоцтво про базову загальну середню освіту.

 1. Атестацію екстерном за освітній рівень відповідно початкової, базової та повної загальної середньої освіти мають можливість пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання.
 2. Громадяни України, які навчалися й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном, для отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту проходять атестацію екстерном.

За наявності міжнародних договорів України про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту атестація екстерна не здійснюється, крім випадків, коли на атестації наполягає екстерн.

 1. Громадяни України, які навчалися й отримали документ про здобуття ними відповідної середньої освіти за кордоном, можуть на підставі письмової заяви на ім'я керівника навчального закладу та за згодою відповідного органу управління освіти одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.
 2. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території проведення антитерористичної операції, надається право пройти атестацію екстерном у навчальному закладі системи загальної середньої освіти України, розташованому на території, підконтрольній українській владі.
 3. Звільнення від атестації
 4. Від проходження атестації звільняються:

1.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують тривалого лікування, у період їх перебування в цих закладах; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); навчально-реабілітаційних центрів; спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл та учні, які навчаються за індивідуальною, дистанційною формами (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю).

Такі учні (вихованці) можуть проходити атестацію за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників.

1.2. Учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я, наведеному у додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820.

Таким учням (вихованцям) необхідно подати за місцем навчання такі документи:

заяву батьків (одного із батьків) або їх законних представників;

висновок лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини.

1.3. Учні (вихованці), які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18-1 Закону України «Про відпустки».

Таким учням (вихованцям) необхідно додатково подати за місцем навчання такі документи:

довідку, видану жіночою консультацією для жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

заяву учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття), які перебувають у відпустці для догляду за дитиною.

1.4. Учні (вихованці) випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації.

1.5. Учні (вихованці), які проживають у зонах стихійного лиха, інших надзвичайних станів, що ускладнюють проведення атестації, за рішеннями Міністерства освіти і науки України або місцевих органів управління освітою.

 1. Учням (вихованцям), звільненим від атестації відповідно до пункту 1 цього розділу, у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи), додаток до свідоцтва, додаток до атестата за атестацію робиться запис: "звільнений(а)".
 2. Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації.

У додаток до свідоцтва, додаток до атестата виставляється оцінка за атестацію 12 балів з того предмета, з якого учні (вихованці) брали участь у тренувальних зборах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання), з інших предметів виставляються оцінки за атестацію за результатами річного оцінювання.

 1. Учасники міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання).

У додаток до свідоцтва, додаток до атестата з таких предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.

 1. Учасники III етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предметів, які є базовими для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання).

У додаток до свідоцтва, додаток до атестата з таких предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.

 1. Учні (вихованці) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які у поточному навчальному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня B-1 для загальноосвітніх навчальних закладів та рівня B-2 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, звільняються від атестації з цих предметів. Результати зазначених іспитів зараховуються як результати атестації. Перелік міжнародних мовних іспитів щороку визначається Міністерством освіти і науки України. У додаток до атестата з цих предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.
 2. Підставою для звільнення від проходження атестації є рішення педагогічної ради навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника навчального закладу.
 3. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій
 4. Апеляційні комісії створюються у відповідних місцевих органах управління освітою з кожного предмета, з якого атестація проводиться у навчальних закладах.

Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються наказом керівника відповідного органу управління освітою.

Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.

 1. Для оскарження процедури проведення та результатів атестації до районної (міської) апеляційної комісії подається апеляційна заява протягом трьох робочих днів після оголошення результатів атестації.
 2. Апеляційну заяву подають учні (вихованці) (у разі досягнення повноліття), їх батьки (один із батьків) або їх законні представники.
 3. Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у триденний строк із дати надходження апеляційної заяви.
 4. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв може прийняти такі рішення:

відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав (порушення процедури проведення та оцінювання) для зміни результату;

задовольнити апеляційну заяву.

У разі задоволення апеляційної заяви апеляційною комісією приймається рішення щодо зміни оцінки за атестацію.

Результати розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом засідання апеляційної комісії, на підставі якого видається наказ місцевого органу управління освітою.

 1. Рішення районної (міської) апеляційної комісії є остаточним.

Директор
Департаменту загальної
середньої та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенко

 

Переглядів: 97
 • Оціни:

З 16 листопада по 20 листопада у ліцеї пройшов тиждень математики, фізики та інформатики. 

Переглядів: 144
 • Оціни:

Готуємося до ДПА

Переглядів: 68
 • Оціни:

З 17 по 21 лютого в нашому ліцеї проходив тиждень природничих та суспільних наук. Предметні тижні є ефективною формою навчальної діяльності. Вони активізують пізнавальну діяльність, сприяють поглибленню знань. В рамках цього тижня ліцеїсти проявляли свою творчість, креативність, вміння працювати в команді. Були проведенні різноманітні заходи: тематичні екскурсії, квести, виставки творчих робіт, практикуми та вікторини. Нетрадиційність форм проведення, яскравість та масовість залишили незабутні враження у всіх учасників.

 

Переглядів: 81
 • Оціни:

План роботи шкільного методичного об'єднання

вчителів початкових класів 2019-2020 н.р.

        

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Засідання 1


Тема. Нова українська школа – новий зміст освіти


Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як навчали вчора,

ми вкрадемо в дитини завтра.
Конфуцій


1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік.              

                                                                                                                 Голова МО Симчук В. П.
2. Актуальний діалог.
Закон України «Про освіту» у контексті проблем реформування початкової школи.
Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна.

                                                                              Заступник директора з НВР Кривошей Н. В.

 
3. Модернізація змісту освіти у вимірі сьогодення:
Державний стандарт початкової освіти;
Базовий навчальний план. Типова освітня програма. Типовий навчальний план. Робочі навчальні плани. Модельні навчальні програми;

                                                                              Заступник директора з НВР Кривошей Н. В.
Інтеграція та інтегроване навчання;                                                                         Козяр-Бакіна Н.О. 
Планування тематичного навчання;                                                                           Красовська В. М.
Організація ефективного і безпечного освітнього середовища.                                  Філіпчук Ж. І.


4. Актуальний інструктаж.
Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2019-2020 навчальному році;
Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.

                                                                             Заступник директора з НВР Кривошей Н. В.
5. Інклюзивна освіта – соціальна модель устрою суспільства. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.

                                                                             Заступник директора з НВР Кривошей Н. В.


6. Сучасний учитель як провідник змін в контексті Концепції Нової української школи.
Практична робота. Складання портрета сучасного педагога.                                        Всі члени МО
Психологічна служба «Моя професія – вчитель». Засоби профілактики та подолання
професійного вигорання педагогів.                                         Практичний психолог Царенко А.Й.
7. Обговорення і коригування річного плану роботи школи на 2019-2020 н.р.
8. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2019—2020 н.р.                                                                            Голова МО Симчук В. П.

 

               Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:
1) знати основні положення Концепції «нова українська школа», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016р. №988;
2) ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017р. №1021 «Про організаційні питання запровадження концепції Нової української школи у ЗНЗ I ступеня»;
3) ознайомитися з Законом України «Про освіту». Прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017р., підписаного Президентом України 25.09.2017р.;
4) ознайомитися з Листом МОН України №1/9-554 від 13.10.2017р. «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»;
5) ознайомитися з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №87;
6) опрацювати наказ МОН України від 20.04.2018р. №407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня» (стосується 2-4 класів);
7) опрацювати наказ МОН України від 21.03.2018р. №268 «Про затвердження Типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (стосується 1 класів);
8) опрацювати посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» під заг.ред.Бабік Н.М. – К.:ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». 2017р.;
9) ознайомитися з наказом МОН України №137 від 13.02.2018р. «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;
10) опрацювати наказ МОН України № 283 від 23.03.2018р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
11) опрацювати Лист МОН України від 03.07.2018р. №1/9-415 « Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2019-2020н.р.»;
12) опрацювати Інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015р.№412, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917 та методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу дя 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15 та лист МОН від 22.05.2018 №1/9-332);
13) взяти до уваги Інформаційне повідомлення Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 05.03.2018р. «Перелік навчальних програм. Варіативний складник. Початкова школа»;
14) взяти до уваги наказ МОН України №948 від 05.08.2016р. «Про затвердження змін до навчальних програм 1-4 класів ЗНЗ» (стосується 2-4 класів);
15) опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи». Затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016р. (стосується 2-4 класів);
16) опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016р. №1009 «Орієнтовані вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;
17) ознайомитися з Листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 21.05.2018р. №2.2-1255 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу» та Листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 18.05.2018р. №2.2-1250 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу»;
18) ознайомитися з публікаціями на порталі «Нова українська школа»:
- Як по-новому оцінюватимуть учнів перших класів
- Оцінювання по-новому: як закордонний досвід оцінювання в початкових класах можна використати в Україні
19) взяти до уваги Лист МОН України від 15.09.2015р. «Щодо дистанційної форми навчання в ЗНЗ»;
20) опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України №641 від 16.06.2015р.
21) опрацювати додаток до наказу МОН України №641 від 16.06.2015р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ»;
22) взяти до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України №588 від 09.08.2017р.;
23) взяти до уваги Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 05.02.2018р. №2.5-281 «Роз’яснення щодо тривалості уроку в інклюзивних класах та функціональних обов’язків асистента учителя»;
24) взяти до уваги матеріали статей про інклюзивну освіту на сайтах «Освіторія. Медіа», «НУШ», «На Урок»;
25) опанувати новітні практики, технології, методики, спираючись на знання набуті у ході дистанційного навчання на сайті студії онлайн-освіти EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах;
26) спланувати навчально-виховну роботу 1-4 класів на рік, взявши до уваги тематичний підхід до організації навчання;
27) спланувати та взяти участь у Тижні початкової школи;

 

 Засідання 2


Тема.  Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь


                                                                                                               Якщо знання – це новий капітал,

                                                                                                                то інновації – нова валюта.
                                                                                                                                                  Кевін Келлі

      1. Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі.

                                                                                                                                          Бойко К. С.


      2. Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе.

                                                                                                                                       Симчук В. П.


      3. Карусель інновацій. Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання:
- технологія «кластера» на уроках літературного читання;

                                                                                                                                  Балашова В. П.
- квестова технологія у навчанні мови і літератури;

- сторітелінг;

                                                                                                                        Смачна Павлюк К. Г.
- метод проектів на уроках літературного читання;

                                                                                                                                          Трач Л. П.
- технологія ЧПКМ (читання і письмо для розвитку критичного мислення)

                                                                                                                                    Яворина Т. В.


       4. Презентація конспектів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.

                                                                                                                           Вчителі 3-х класів

 

       5. Роль асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання

                                                                                                            Асистент вчителя Ткачук К. І.

  

6. Особливості індивідуального підходу до дітей з недорозвиненим фонематичним слухом

                                                                                                    Вчитель-логопед Кримська О. І.

 

 

 

 

               Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:
1) взяти до уваги рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:
2) опрацювати статтю «Інтегровані уроки: від теорії до практики»;
3) розробити та провести Тиждень української мови та писемності в початкових класах;
4) організувати участь молодших школярів у Всеукраїнських іграх «Соняшник», «Sunflower», інтернет-олімпіаді «На урок», творчих конкурсах юних мовознавців;
5) підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти в мовно-літературній освітній галузі.

 

 Засідання 3


Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи.
Математична освітня галузь.


                                                                                                  Якщо ти хочеш зміну в майбутньому –
                                                                                                               стань цією зміною в сьогоденні
                                                                                                                                            Магатма Ганді

1. Міні-тренінг. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів

                                                                                                                                     Томашевська Г. М.


2. Збереження психологічного здоров’я  вчителя  і учня з особливими потребами в шкільному середовищі

                                                                                                              Соціальний педагог Вегера А. А.

 

3. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики

                                                                                                                                                   Багрій Н. І.


4. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:
- кейс-технологія;
- «перевернуте навчання»;
                                                                                                                                            Лопатюк О. В.


- технологія квестів;
- технологія «кольорові капелюхи» (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно)

                                                                                                                                         Лук’янчук Н. Ю.


5. Шляхи розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках математики

                                                                                                                                        Галузинська І. О.


6. Вивчення математичних понять і закономірностей у проектній діяльності

                                                                                                                                               Дунець О. М.


7. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України

                                                                                                                                      Козяр-Бакіна Н. О


8. Групові методи роботи на уроках у початковій школі.

                                                                                                                                        Красовська В. М.


9. Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO. Практикум. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»

                                                                                                                                             Філіпчук Ж. І.

                         Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

1) ознайомитися добіркою матеріалів, які допоможуть запровадити принципи STEM-освіти у навчальний процес;
2) взяти до уваги статтю «Чому LEGO у школі-це круто»;
3) ознайомитися з відео-матеріалом «Шість капелюхів: прийом- гра для розвитку критичного мислення»;
4) ознайомитися з літературою по впровадженню групових методів навчання;
5) переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта»;
6) підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»;
7) взаємовідвідування та аналіз уроків членами метооб’єднання

 

 

Засідання 4


      Тема. Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової
освіти. Природнича освітня галузь.


                                                              Немає прагнення більш природного ніж прагнення до знань      
                                                                                                                                           М. де Монтель


1. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів

                                                                                                                                        Лук’янчук Н. Ю.


2. Інтеграція змісту кількох навчальних предметів навколо природничої теми

                                                                                                                                                   Багрій Н.І.


3. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках природознавства

                                                                                                                                        Галузинська І. О.


4.Скрайбінг – сучасний засіб візуалізації мислення учнів.

                                                                                                                                            Лопатюк О. В.


5. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні прийоми роботи на уроках природознавства:
- активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці природознавства засобами технології «перевернутий клас»;
- прийом фішбоун;

                                                                                                                                               Дунець О. М.
- прийом «Кубик Блума»;
- використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів.

                                                                                                                                     Томашевська Г. М.


6. Творчі проекти – засіб виховання соціально активної особистості

                                                                                                          Вихователь ГПД Сернецька З. М.
 
7. Актуальний діалог. Партнерські взаємини вчителя з корекційними педагогами

                                                                                                                                              Всі члени МО

 
8 .Актуальний коментар. ДПА-2020

                                                                                                                           Голова МО Симчук В. П.

 

 

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

1) опрацювати літературу з проблеми формування екологічних умінь молодших школярів:
- Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах. – Луганськ: Альма-матер, 2004
- Вербицький В.В. Проведення екологічних експериментів, походів, польових практик. – К.:СМП «Аверс», 2003
- Жаркова І. Технологія формування у молодших школярів природничих знань дієво-практичного характеру. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001
2) опрацювати літературу з питання розвитку критичного мислення молодших школярів:
- Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням критичного мислення /упор.Г.О.Ярош, Н.М.Седова. – Х.:Вид.гр.»Основа», 2005
- Вукіна Н.В.. ДементієвськаН.Л., Сузієнко І.М. Критичне мислення: як цього навчити. –Х., 2007
- Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.:Академвидав., 2004
- Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій в початкових класах. – Вид.гр.»Основа». 2007
- Матоніна Р.Д.иРозвиток критичного мислення учнів початкових класів. – Х.:Вид.гр.»Основа», 2013
3)опрацювати наказ МОН України від 30.12.2014р. № 1547 «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та нормативні документи щодо проведення ДПА учнів у 2020р;
4)учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію;
5)опрацювати наказ МОН України від 14.07.2015р. №762 «Порядок переведення учнів (вихованців) ЗНЗ до наступного класу» та нормативні документи щодо закінчення 2019-2020н.р.

 

 Засідання 5


Тема. Підсумок роботи методичного об’днання за рік


                                                            авіщо так не возвеличує і не дає право відчути себе людиною,

                                                  в найвищому розумінні цього слова,  як праця, в яку віриш і любиш
                                                                                                                                         Олександр Білаш


1. Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік


2. Виставка «Творчі сходинки». Досягнення членів ШМО (портфоліо вчителів, що вміщує серію розроблених уроків, виховних заходів; методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати ,подяки, грамоти та портфоліо учнів).


3. Звіт членів ШМО про результативність їх участі в роботі міських семінарів-практикумів. творчих груп, тижні педмайстерності


4. Звіт членів ШМО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів, онлайн-курсах освітньої платформи EdEra. Вебінарах. Інтернет-марафонах


5. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, міських олімпіадах


6. Педагогічний тренінг «Сходинки успіху в роботі вчителя»

                                                                                                     Практичний психолог Царенко А. Й.

 

 

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над проблемою з урахуванням організації навчально- виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів:

   «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій»

Засідання I

Серпень

Форма проведення: Методичний консульпункт

Проблемна мета:  Особливості організації навчально-виховного процесу

Мета. Вивчити основні нормативні документи , що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2017-2018 навчальний рік та затвердити план роботи на 2017-2018 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, календарне планування

 

№ з\п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

Особливості організації навчально – виховного процесу в початкових класах у 2018 – 2019 навчальному році

Кривошей Н. В.

Заступник директора з навч.-вих. роботи поч. кл.

2.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових  класів за 2017 – 2018 навчальний рік.

Симчук В. П.

Керівник МО

3.

Обговорення та затвердження плану роботи  шкільного методичного об’єднання на 2018 – 2019 н. р.

Симчук В. П.

Керівник МО

4.

Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації, організації у 1-х класах Нової Української Школи

Кривошей Н. В.

Заступник директора з навч.-вих. роботи поч. кл

5.

Про організацію інклюзивного навчання в початковій школі

Усі члени МО

6.

Затвердження календарного  планування вчителів початкових класів на 2018-2019 н. р.

Усі члени МО

7.

Організація самоосвіти вчителів, затвердження науково-методичних проблем

Усі члени МО

8.

Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу

Усі члени МО

9.

Про варіативну складову навчального плану для  1-4 класів

Усі члени МО

10.

Рекомендації до проведення Першого уроку-2016.

Усі члени МО

11.

 

 

 

 

Практична робота.

 • Створити папку, яка міститиме інструктивно –нормативні документи, методичні рекомендації МОН України та департаменту освіти щодо організації навально–виховного процесу в початковій школі у 2018–2019 навчальному році.
 • Опрацювати літературу щодо проведення інтегрованих уроків в початковій школі.                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Засідання II

Жовтень - Листопад

Форма роботи:    За круглим столом

Тема:   Результативний урок: завдання, форми, методи,   прийоми роботи. Розвиток мислення молодших школярів.

Адаптація першокласників  до шкільного колективу

Мета:   Активізувати питання про використання інноваційних  технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для  успішної адаптації першокласників до шкільного  колективу;     удосконалювати знання про творчий підхід щодо розвитку мислення молодших школярів. Спланувати роботу вчителів для проведення тижня   початкової ланки.

№ з\п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

Обговорення нового базового Закону «Про освіту»

Кривошей Н. В.

Заст. директора з навч.-вих. роботи

2.

Нова Українська школа. Аналіз ключових компетентностей для життя.

Кривошей Н. В.

Заст. директора з навч.-вих. роботи

3.

 

Розвиток мислення молодших школярів як необхідна вимога сьогодення.

Багрій Н.І.

вчитель 4 Б класу

3.1 Уроки розвитку критичного мислення в початкових класах.

Лук’янчук Н. Ю

вчитель 4 В класу

3.2.Шляхи розвитку в учнів креативного мислення.

Трач Л. П.

вчитель 2 Б класу

3.3.Завдання для розвитку логічного мислення молодших школярів.

Бойко К. С.

вчитель 2 А класу

3.4. Розвиток образного мислення учнів на уроках в початкових класах.

 

Балашова В. П.

вчитель 2 В класу

4.

Розвиток мислення молодших школярів під час самопідготовки на Групі продовженого дня

Ткачук К. І.

Вихователь ГПД

5.

Про участь учнів 3- 4 класів у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика.

Учителі 3-4 кл.

6.

«Адаптація першокласників до шкільного колективу». Результати моніторингу                                                                 

Красовська В. М.

Філіпчук Ж. І.

Яворина Т. В.

6.

Ділова гра «Професійно проведений урок – шлях до якості знань учнів». Розробка методичних рекомендацій «Психологічні поради. Як зробити урок ефективним».           

 

Усі члени МО

7.

Презентація конспектів інтегрованих уроків з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.

 

Усі члени МО

 

 

Завдання членам методоб'єднання:

 • взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну досвідом;
 • вивчати досвід роботи вчителів школи по вихованню підростаючого покоління;
 • підготуватися до дискусії на тему: «Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра».

 

 

Засідання III

Січень

 

Форма роботи:  Методичні посиденьки

Тема.  Нова українська школа: стратегії розвитку. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя

Мета.    Обговорити деталі Концепції « Нової української школи». Розширити знання педагогів про ефективність оздоровчої системи в навчально – виховному процесі. Представити наочний матеріал, хвилинки відпочинку, хвилинки релаксації для обміну досвідом та вдосконалення сучасного уроку. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення

 

 

№ з\п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

  Обговорення Концепції « Нової української школи.»

Філіпчук Ж. І.

Вчитель 1В кл.

2.

«Ранкові зустрічі» як спосіб соціалізації учнів.

 

Яворина Т. В.

вчитель 1 А класу

3.

Проведення інтегрованих уроків в початкових класах

Красовська В. М.

вчитель 1 Б класу

4.

Форми і методи соціалізації першокласників в умовах Групи продовженого дня

Смачна Павлюк К. Г.

вихователь ГПД

5.

Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках

Симчук В. П.

вчитель 3 Б класу

6.

«Динамічні паузи як один із ефективних  методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми».                                                                 

Дунець О. М.

Вчитель 2 В класу

7.

Тренінг для педагогів «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися і змінюватися все життя?»

Царенко А. Й.

Практичний психолог

8.

Знайомство з новинками методичної літератури.

Гуменна О. І.

Бібліотекар

 

Завдання членам методоб’єднання:

 • вивчати досвід роботи вчителів інклюзивних класів
 • опрацювати літературу щодо формування читацької та мовленнєвої компетентностей молодших школярів.

 

 

 

 

 

Засідання IV

Березень

Форма роботи: обмін досвідом

 

Тема.   Інклюзивна освіта в початковій школі. Формування читацької та мовленнєвої компетентностей молодших школярів.

 

Мета.    Розширити знання педагогів про роль інклюзивної освіти в початковій школі, про формування читацької та мовленнєвої компетентностей молодших школярів; вивчати особливості мовленнєвих порушень учнів

 

№ з\п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

Інклюзивна освіта в початковій школі: разом крок за кроком. Рекомендації з досвіду роботи

Лопатюк О. В.

вчитель 4 Г класу

2.

Гуманізація освітнього простору в початковій школі. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами

Галузинська І. О.

вчитель 3 А класу

3.

Формування читацької компетентності молодших школярів. Складання «Кластеру»

 

Симчук В. П.

вчитель 3 Б класу

4.

Застосування методики «Сторітелінг» на уроках української мови.

Лук’янчук Н. Ю.

читель 4 В класу

5.

Вивлення та розпізнавання  дислексії у молодших школярів                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Кримська О. І.

вчитель-логопед

6.

Психологія  пледагогічного   спілкування. Як  допомогти дитині  у   навчанні                                                                                                                             

Вегера А.А.

Соціальний педагог

7.

Обмін педагогічними знахідками з досвіду роботи  «Я роблю це так….» 

Усі члени МО

8.

Творчі звіти вчителів, які атестуються

Вчителі, що атестуються

 

 

Завдання членам методоб’єднання:

 • підготувати зразки підсумкових контрольних робіт на оперативну нараду;
 • опрацювати методичну літературу на тему «Диференціація на сучасному уроці».
 • Керівнику  МО підготувати проект плану роботи МО на 2019-2020 н.р.

Зібрати всю нормативно-правову базу по вивчених матеріалах і підготуватись до виступу на наступному засіданні.

 

 

 

 

 

 

 

Засідання V

Травень

Форма роботи: Методичний марафон

 

ТемаПідсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових

          класів за 2018 – 2019 навчальний рік та складання перспективного 

          плану на наступний рік.

Мета.   Підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителів

             початкових  класів за 2018 – 2019 навчальний рік, заслухати звіти

             вчителів про підсумки роботи над проблемною темою,

             скласти перспективний план роботи МО на наступний навчальний рік

 

№ з\п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

 Підведення  підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2018 – 2019 навчальний рік

 

Симчук В. П.

Керівник МО

2.

 Підсумки роботи над проблемною темою                                                                  

Усі члени МО

3.

Складання перспективного плану роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018 – 2019 н. рік

 

Усі члени МО

4.

 Звіти членів МО по темах самоосвіти

Усі члени МО

5.

Аналіз стану навчальних досягнень учнів 4-х класів. Моніторинг освітньої  діяльності 

 

Вчителі 4-х класів

6.

 Аналіз результатів анкетування учнів 4-А класу щодо готовності  до навчання у середній  ланці                                                                               

                                                                                                      

Царенко А.Й.

Практичний психолог

 

 

Завдання членам МО:   

 • Поповнити свій робочий кабінет новими наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим  матеріалом,
 •  працювати під лозунгом «Кабінет – творча   лабораторія вчителя»

 

 

 

 

 

Переглядів: 31 492
 • Оціни:
Переглядів: 16 704
 • Оціни:
Переглядів: 3 331